basisonderwis

Slogan van je site

Onderwijs

Spelletjes tegen rekenproblemen Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. In groep 3 en 4 van de basisschool wordt verreweg de belangrijkste basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeg of laat te maken krijgen met rekenproblemen. Het is van belang om rekenproblematiek tijdig te ontdekken, zodat je er wat aan kunt doen. Hoe zien rekenproblemen eruit, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder of als leerkracht? In dit artikel helpen we leerkrachten en ouders. Wat zijn rekenproblemen? Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer goed mee kan komen met de rest van de klas. Dat probleem kan klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de kennis of vaardigheid om een deel of geheel van een som volgens plan op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, kan de achterstand alleen maar groter worden. Zo nemen ook de rekenproblemen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw bereiken moeten ze heel veel vaardigheden benutten en is het des te meer van belang rekenproblemen te hebben verholpen.

Bijles

Rekenproblemen voorkomen Duidelijk dat het niet de bedoeling mag zijn om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen beginnende rekenproblemen vrij snel signaleren en ermee afrekenen in de les. We spreken dan over een gecontroleerd rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden of strategieën niet zegt te snappen, is het zaak om in te grijpen. De meeste rekenproblemen zijn gelukkig te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn vaardigheden die zowel thuis als op school geoefend kunnen worden en zo zullen verbeteren. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen bij jonge en oude kinderen en kun je makkelijk en overal spelen. Rekenspelletjes om problemen te voorkomen Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier delen we enkele spelletjes met je: Dobbelen Eenvoudig en overal te spelen: wie gooit de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 of 4. Oorlogje Pak een spel kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai om de beurt een kaart om. De hoogste score wint. Erbij of eraf Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem vervolgens een getal en laat je kind het getal er steeds er steeds bij doen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen? Tafelhappertjes De tafels zijn vaak een groot probleem bij rekenen maar kun je goed oefenen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een happertje. In een later stadium kun je de moeilijkste tafels los opschrijven in een eigen happertje. Het schakelspel Speler 1 begint met een som, speler 2 gaat verder met het antwoord. Bijvoorbeeld 9 +3 = 12, 12 + 9 = 21, 21 + 4 = 25 enzovoorts. Hoe ver komen jullie samen? Een afspraak op school is zo gemaakt en schoolleiders vinden het altijd leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding. Slotsom Het is erg lastig om als kind rekenproblemen te hebben. Gelukkig zijn er veel rekenproblemen die gemakkelijk zijn op te lossen. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën en vaardigheden kan een rekenprobleem zo worden verholpen. Als opvoeder kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een aantal leuke spelletjes die kinderen onbewust aan het rekenen dwingen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een groot deel van de rekenproblemen die kinderen in school op kunnen lopen.

Ouders

Gevolgen Het rekenonderwijs wordt stapsgewijs opgebouwd vanaf de laagste klassen. Een kwestie als getalbegrip wordt gevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, tijd en geld. Kortom: een rekenprobleem heeft op alle strategieën een bepalende invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferend vermenigvuldigen of delen. Dit kan leiden tot frustratie bij een leerling, waardoor er iets vervelends gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen een tijdrovende bezigheid is is het erg belangrijk dat kinderen succes blijven ervaren. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie gegeven.
Klik hier